"0") { $id = mysql_fetch_array(mysql_query($sql)); mysql_query("UPDATE keywords SET aantal=aantal+1 WHERE keyword_id = '$id[keyword_id]'"); } else { mysql_query("INSERT INTO keywords SET zoekop='$zoektermen',aantal='1'"); } } $kunstenaar = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM ais_kunstenaars WHERE kunstenaar_id ='$kunstenaar_id'")); ?>

Alle kunstenaars > Prijsklasse $prijs_van tot $prijs_tot"; } if ($kunstenaar[kunstenaar_naam]) { echo " >> $kunstenaar[kunstenaar_naam]"; } ?>


"; } echo $kunstenaar[kunstenaar_tekst_kort]; if ($kunstenaar[kunstenaar_tekst_lang]) { //echo "

Meer over $kunstenaar[kunstenaar_naam]"; } echo ""; $i=1; $zi=1; echo ""; if ($prijs_van) { $where = "item_waarde_verkoop > '$prijs_van' "; } if ($prijs_tot) { if ($where) { $where.=" AND "; } $where.=" item_waarde_verkoop < '$prijs_tot' "; } if ($kunstenaar_id) { if ($where) { $where.=" AND "; } $where.= " art_kunstenaar_id='$kunstenaar[kunstenaar_id]' "; } if ($where) { $where.=" AND "; } $artsql = " SELECT DISTINCT art_id,art_kunstenaar_id,art_titel,item_tekoop,item_tehuur,item_teprint FROM ais_artitems LEFT JOIN ais_artworks ON (ais_artworks.art_id = ais_artitems.item_art_id) WHERE $where item_beschikbaar = '1' ORDER BY item_waarde_verkoop DESC "; //random() LIMIT x,y $res = mysql_query($artsql); while ($row = mysql_fetch_array($res)) { echo " "; echo ""; if ($i == "4") { $i=0; echo ""; } $i++; $zi++; } ?>
$row[art_titel]

"; if (file_exists("../artworks/thumbs/$row[art_id].jpg")) { echo "AiS Kunst Inlijsten Printen"; } else { echo ""; } echo ""; if ($row['item_teprint'] == "1") { echo "print"; } if ($row['item_tekoop'] == "1") { echo "koop"; } if ($row['item_tehuur'] == "1") { echo "huur"; } echo " "; $i = "1"; $query_res = mysql_query($query); $aantal = mysql_num_rows($query_res); $query= $query." LIMIT $start,$rows"; $query_res = mysql_query($query); $calc = $aantal/$rows; $nmb = round($calc); if ($nmb < $calc) { $nmb++; } $i = 1; if ($i < $nmb) { echo "Pagina: "; } if ($nmb > 1) { while ($i <= $nmb) { if ($page == $i) { echo "$i"; } else { echo "$i"; } echo "  "; $i++; } } echo "     "; $i = "1"; echo ""; while ($huur = mysql_fetch_array($query_res)) { if ($bgcolor == "white") { $bgcolor = "#f1f1f1"; } else { $bgcolor = "white"; } echo ""; if ($i == "5") { echo ""; $i="0"; } $i++; } echo "
$huur[titel]
"; echo "AiS Kunst Inlijsten Printen"; if ($huur[verhuurd] == "1") { echo "
verhuurd"; } echo "
"; } //display_query($huur_sql,$start,'30',$page,$zoekop,$cat_id); ?>